החזרת עוברים מוקפאים

ניתן להחזיר עוברים מוקפאים בשלוש צורות
א. החזרת עוברים מוקפאים במחזור טבעי.
ב. החזרת עוברים מוקפאים במחזור הורמונאלי מלאכותי.
ג. החזרת עוברים מוקפאים עם משרי ביוץ.

החזרת עוברים מוקפאים במחזור טבעי
עקרון ההחזרה במצב זה הינו פשוט , יש לעקוב אחר התפתחות הזקיקים ובדיקות הדם בכדי לאתר את