תנועתיות זרע תקינה. טיפול לתנועת זרע חלשה בדיקור סיני

דיקור סיני לתנועתיות זרע חלשה. טיפול טכעי לזרע חלש.